Paikkatietopalvelut

Yhä useammin luontokartoitusten ja maastotöiden tulokset halutaan aitona paikkatietoaineistona tilaajan järjestelmiin. Metsänpeitto siirtää aineiston GPS:ltä tietokoneelle, muokkaa sen paikkatietoaineistoksi (ESRI:n shape- ja MapInfon tab-tiedostot) ja täydentää ominaisuustiedot. Myös aineistojen visualisointi ja karttojen teko sähköisiin ja painettuihin julkaisuihin onnistuu.

Metsänpeitto tarjoaa myös koulutuspalveluja erityisesti luontokartoittajille avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmien käyttöön.

Copyright © Metsänpeitto | | 050 329 9595