Aiemmin tehdyt työt

Kahden lettosuon ja taarnaesiintymän kartoitus 2012. Esim. Växtlighetsutredning av rikkärr – Slätmyra, Åland. Ahvenanmaan maakuntahallitus (osana työryhmää).

Paljakan luonnonpuiston polun uudelleen linjaus ja retkeilysuunnittelu Paljakan alueella, Robin Wood-hanke 2012, Metsähallitus.

Neljän lettosuon ja taarnaesiintymien kartoitus. Esim. Holmträsk 2013 – uppföljning och uppdatering av växtlighetsutredning. Åland. Ahvenanmaan maakuntahallitus (osana työryhmää).

Slätmyra Växtlighetsutredning 2014 – Uppföljning av kärlväxter och naturtyper. Åland. Ahvenanmaan maakuntahallitus (osana työryhmää).

Pirkanmaan kallioalueiden inventointi maakuntakaavaan 2040 kiviainesoton ja pohjavesihuollon yhteensovittamishankkeessa (Poski) 2014, Pirkanmaan ELY-keskus.

Lucas-pistekartoitus Länsi-Lapissa 2015. Maastossa olevien pisteiden etsintä, maankäytön ja maanpeitteen arviointi Lucas-luokittelun mukaisesti, tiedon siirto tietojärjestelmään. Eftas Fernergundung.

Copyright © Metsänpeitto | | 050 329 9595